جهت تولید  و یا برودت انواع مختلفی از ماشین آلات مانند چیلر، اسپلیت ، هواساز و غیره وجود دارد که با توجه به بار برودتی  مورد نظر تهیه می گردد یکی از دستگاه هایی که برودت  تولید می کند و یا آب سرد تولید می کند جهت مصرف در فرایند تولید در کارخانجات آیس بانک می باشد منظور از مصرف آب آیس بانک مصرف بار برودتی یا سرمای آب آیس بانک می باشد و بعد از مصرف سرمای  آب آیس بانک توسط سیستم تولید کارخانجات و یا واحدهای تولیدی آب دوباره به داخلآیس‌بانک برگشته و دوباره سرد می شود.

اصولا از آیس بانک در چه جاهایی استفاده می شود؟ چه تفاوت ها و مزایایی در مقایسه با چیلر دارد؟

1- آیس‌بانک عمدا در مکانها و یا واحدهایی استفاده می گردد که دائم الکار نباشد 2- نیاز به حجم زیادی ………. در یک شیفت کاری باشد 3- کاهش هزینه برق مصرفی با کاهش مصرف در اوج مصرف شبانه روز

آیس‌بانک ها از قطعات زیر تشکیل شده اند؛

1.کمپرسور 2- کندانسور   3. لوله مسی داخل مخزن آیس‌بانک (اواپراتور ) 4- مخزن آب آیس‌بانک 5- تابلو برق  6- شیر انبساط و بقیه قطعات برودتی مورد استفاده 8- پمپ گردش آب

اصول کار آیس‌بانک بدین صورت می باشد که آیس‌بانک با کمپرسوری با توان کمترنسبت به چیلرهای و کارکرد در زمان کاهش اوج مصرف مانند شب بار برودتی را درآب داخل مخزن آیس‌بانک ذخیره می کنند و در طول روز این آب به مصرف واحدهای تولیدی می رسد از عمده مزایای آیس‌بانک کاهش هزینه برق مصرفی می باشد و همانطور که بیان شد با کمپرسور توان کمتر و کارکرد در زمانهای غیر از اوج مصرف باعث کاهش هزینه تولید می شود .

آیس‌بانک ها معمولا در واحدهای تولیدی کوچک و در یک شیفت کاری مورد استفاده قرار می گیرد

میزانبار برودتی  آیس‌بانک ها ارتباط مستقیم با نوع کمپرسور  ، کندانسور  و قطعات برودتی  مورد استفاده دارد. در انتخاب آیس‌بانک علاوه برنوع و توان کمپرسور نوع لوله های مورد استفاده در داخل مخزن آیس بانک مهم است.در بعضی از آیس‌بانک ها بعلت استفاده از لوله استیل جهت سرمایش توان برودی کاهش یافته و باعث افزایش هزینه می گردد. بهترین انتخاب جهت جریان مایع مبرد و ایجاد سرما داخل مخزن استفاده از لوله های مسی با ضریب انتقال حرارت بالا می باشد.