از اتوکلاو ها جهت استریلیزاسیون ابزار جراحی و پزشکی و دندانپزشکی استفاده می گردد بطوری که با نگهداشتن ابزار و وسایل جراحی در زمان معین و با دمای بالا میکروبها و عوامل بیماری زا را از بین می برد . از اتوکلاو ها جهت پخت در صنایع غذایی نیز استفاده می شود مانند پخت انواع کنسروها. شرکت مخازن ماشین وزین با طراحی و ساخت این دستگاه میتواند نیاز صنعت را در جهت افزایش کیفیت این دستگاه و ساخت اتوکلاو برای صنایع غذایی و دارویی و پزشکی نیاز صنایع داخلی را بر طرف نماید.