مهندسین شرکت مخازن ماشین وزین با دارا بدون مهندسین با تجربه در بخش دفتر فنی و تسلط بر اجرا و درک نقشه های Isometric , P&ID , Plot plan و همچنین نیروهای اجرایی مهار که همگام با مهندسین در جهت اجرای صحیح پایپینگ طبق نقشه مذکور همکاری می کنند به طوری که نیروهای اجرایی تماما به نقشه Iso و Plot planتسلط داشته و تمام روند اجرای کار بر طبق نقشه می باشد و مهندسین پایپینگ نیز بر روند کار و تعیین جبهه کاری نیروها نظارت داشته و مهندسین QC نیز بر روند کیفیت فیت آپ و بحث جوش و کیفیت جوش نظارت کامل دارند.