سیستم cip در مراحل تولید مواد غذایی لازم می باشد داخل مخازن استیل و لوله پایپینگ ها در طی بازه زمانی مشخص شستشو گردد این عمل از آن جهت مهم می باشد که در طی تولید موادغذایی  بار میکروبی  مخازن و لوله ها  رفته رفتهزیاد شده  و نیاز با شستشو می باشد و همچین بعضی مخازن و خطوط لوله به صورت مشترک استفاده می شود که جهت تعویض محصول نیاز می باشد که مخازن استیل و لوله ها از محصول قبلی پاکسازی گردد. این عمل در کارخانه های موادغذایی برعهده واحد سی آ پی CIP می باشد. دستگاه Cip یا یونیت Cip  شامل شاسی – مخزن سود مخزن اسید مخزن آب – پمپ   مبدل حرارتی – تابلو برق – پایپینگ و اتصالات  می باشد که دستگاه Cip  در زمان معین با خطوط و مخازن مورد نظر را شستشو داده  و مراحل شستشو با سود و اسید و آب گرم انجام خواهد می شود

در مخازن جهت برخورد سود و اسید و آب گرم با تمام قسمت ها مخزن از توپی  CIP استفاده می گردد که باعث می شود قطرات . به تمام قسمت های مخزن برخورد کرده و عمل شستشو انجام گیرد.

مبدل حرارتی دستگاه CIP  از نوع پلیتی می باشد  و جهت گرم کردن آب توسط بخار مورد استفاده قرار می گیرد . دستگاه  CIP  با توجه محل نصب و شرایط مورد نیاز بصورت دستی و اتوماتیک ساخته میشود که در سیستم اتوماتیک کلیه مراحل کنترل برعهده تابلو PLC  می باشد . و در سیستم دستی کنترل مراحل کار کرد بر عهده اپراتور می باشد .

کلیه قسمت های دستگاه CIP  تولیدی توسط شرکت مخازن ماشین وزین از جنس استیل می باشد (تابلو برق و مخازن لوله ها ، شاسی و غیره) و مخازن سود و اسید از جنس استیل 316 می باشد.