بیشترین کاربرد این مبدلهای حرارتی پوسته و لوله – تیوب اند شل  در انتقال حرارت سیالات با دما و فشار بالا و هچنین سیالات سمی و شیمیایی می باشد . شرکت مخازن ماشین وزین با استفاده از استانداردهای TEMA , ASME و نرم افزارهای طراحی مبدلهای حرارتی توانایی ساخت مبدلهای حرارتیSHELL & TUBE با بهترین راندمان حرارتی و کمترین هزینه تولید و تعمیر و نگهداری را دارد .تمام مراحل ساخت مبدلها این مجموعه توسط مهندسین ساخت و مهندسین جوش کنترل و بازسی میگردد تا مبدلهای تولید از کیفیت بالایی برخوردار باشند.