مبدل های حرارتی در قسمت های مختلف صنعت جهت گرمایش و سرمایش سیالات از مبدلهای مختلفی استفاده می شود که مهمترین و پرکاربرترین این مبدلها ، مبدلهای صفحه ای و پوسته لوله (shell & tube) می باشد که هر کدام دارای معایب و مزایایی می باشد و با توجه به موقعیت کاربرد و فرآیند از آنها استفاده می شود . شرکت مخازن ماشین وزین نیز در زمینه طراحی و ساخت مبدلهای حرارتی فعالیت داشته و به کمک نرم افرارها تخصصی مثل HTRI , ASPENT B-JAC , ASPEN EDR مبدلهایی با بهترین راندمان حرارتی در کنار کمترین هزینه تعمیر و نگهداری را داشته باشد و طیف وسیعی از نیازصنعت کشورمان را در زمینه صنایع غذایی ، دارویی ، شیمیایی و را برطرف می کند .