شرکت مخازن ماشین وزین با دارا بودن تجهییزات کامل و نیروهای متخصص که بصورت ویژه در ساخت مخازن ذخیره سقف ثابت و شناور تخصص دارند و تجربه چندین ده ساله در امر ساخت اینگونه مخازن دارند میتواند در ساخت مخازن ذخیره روغن ، آب ، نفت و هرگونه سیال فرار و غیر فرار که نیاز به ذخیره دارد با شرکتها و کارخانه ها و پالایشگاها همکاری نماید . مهندسان شرکت مخازن ماشین وزین با مطالعه بر روی نقشه های پروژه بهترین روش را جهت مونتاژ و جوشکاری مخازن ذخیره ارایه و عملی میکنند بطوری که مخازن ساخت شده توسط این شرکت از پایداری و ظلاهر مطلوب و متناسب با تلرانسهای ارایه شده در استاندارهای میباشد .