سیستم cpi,پلنت شیر

ماشین آلات و پلنت شیر و لبنیات

طراحی و پیاده سازی توسط مخازن ماشین وزین

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۴۷۶۹۱