مخزن استیل یکی از اساسی ترین دستگاه‌ها در تولیدی‌های مواد غذایی است. در بسیاری از صنایع  برای نگهداری مواد باید از مخزن استیل استریل استفاده شود. برخی از مواد غذایی و شیمیایی نیاز دارند که نگهداری ویژه از آن‌ها صورت بگیرد. در این شرایط است که از مخزن استیل دو جداره استفاده میشود تا موادادامه مطلب

مخزن استیل یکی از اساسی ترین دستگاه‌ها در تولیدی‌های مواد غذایی است. در بسیاری از صنایع  برای نگهداری مواد باید از مخزن استیل استریل استفاده شود. برخی از مواد غذایی و شیمیایی نیاز دارند که نگهداری ویژه از آن‌ها صورت بگیرد. در این شرایط است که از مخزن استیل دو جداره استفاده میشود تا مواد داخل مخزن به صورت کامل مصون از هر خرابی و عامل مخرب بیرونی قرار بگیرد.

در این مخزن‌ها نیز میتوان ویژگی‌های میکسری را نیز اضافه کرد که این ویژگی‌ها نسبت به نیاز کارفرما استفاده و پرداخته میشود.

مخازن ماشین وزین با سالها فعالیت در این زمینه توانایی تولید هر گونه مخزن استیل را دارد و شما میتوانید برای ساخت مخزن استیل از این شرکت کمک بگیرید.

شماره تماس برای دریافت مشاوره رایگان و سفارش محصول: ۰۹۱۲۵۴۴۷۶۹۱

مخزن استیل 3 جداره,مخزن استیل 2 جداره