دی اریتور

دی اریتور

دی اریتور یا هوازدا یک وسیله و دستگاهی می باشد که از آن برای حذف کردن گازهای نامحلول مانند اکسیژن و کربن دی اکسید که در آب محل مورد نظر حل شده اند، استفاده می شود. گازهای نامحلول یکی از اصلی ترین  علت های خوردگی در خطوط تغذیه، منابع ذخیره آب داغ، بویلر ها و پمپ ها می باشد. در کنار اکسیژن، اگر آب دارای کربن دی اکسید هم باشد، PH آن کاهش پیدا می کند و به آن خاصیت اسیدی می دهد. در این جور مواقع برای جدا سازی گازهای نامحلول آب  تغذیه در تولید بخار، از  دی اریتور یا هوازدا استفاده می شود. به این صورت که از هوازدا برای حذف اکسیژن آب و پیش گرمایش آن برای ورود به بویلر و حذف گازهای نامحلول اکسیژن و دی اکسید کربن استفاده می شود.

 بویلر به دیگ های بخار تحت فشار گفته می شود که کاربرد بسیار زیادی را در صنایع مختلفی همچون نیروگاه ها، کارخانه های صنعتی و مواد غذایی و … دارد. بویلرها به مرور زمان و به خاطر رسوب کردن اکسیژن آب در دیواره های آن و به دلیل واکنش های شیمیایی که کربن دی اکسید در آن انجام می دهند، منجر به خوردگی دیوارهای دیگ بخار می شود. چون اکسیژن موجود در آب با کربن دی اکسید واکنش نشان می دهد و در نهایت اسید کربنیک تولید می کند. اسید کربنیک موجب خوردگی فلزات می شود.

شماره تماس مخازن ماشین وزین

انواع دی اریتور

دی اریتور سینی دار

ساختار کلی این نوع دی اریتور شامل یک دیگ افقی با برجستگی در وسط آن می باشد. در بالای قسمت برجستگی نوعی کلاهک به شکل گنبد قوسی شکل وجود دارد که آب از آن قسمت وارد دستگاه شده و بر روی سینی هایی که دارای منافذ زیادی می باشد، قرار می گیرد. این امر موجب انتقال قطرات ریز به پایین می شود. بخار هوازدا همزمان با ورود آب به منافذ سینی با فشار خیلی کم به سمت بالا حرکت می کند و از منافذ موجود بر روی سینی رد می شود. در اثر برخورد آب با بخار دی اریتور به خاطر افزایش دمای آب، بخش زیادی از گازهای موجود در آن جدا می شوند. گازهای جدا شده همراه با بخار دی  اریتور از شیر تخلیه ای که در بالای گنبد وجود دارد، به بیرون انتقال داده می شود.

بعد از این مرحله، آب وارد منبع افقی می شود که در این مرحله اکسیژن باقی مانده در آن به وسیله ی جاذب اکسیژن جدا می شود. برای جداسازی اکسیژن باقی مانده از سولفیت سدیم استفاده می شود. سولفات سدیم دارای خاصیت خوردگی و رسوب نبوده و هیچ گونه مشکلی را برای دیگ بخار ایجاد نمی کند. نکته ی بسیار مهمی که در این راستا وجود دارد، این است که در این نوع دی اریتور، شیر تخلیه ی گاز در قسمت بالای گنبد بایستی به اندازه ای باز شود که اکسیژن موجود در آن بتواند به راحتی از مخزن خارج شود. زمانی که به این موضوع اهمیت داده نشود، اکسیژن جدا شده در مرحله ی هوازدایی، مجددا وارد آب می شود.

دی اریتور فنری

در این نوع دی اریتور، دستگاه متشکل از یک مخزن افقی می باشد که داخل آن مخزن شامل چند قسمت است. هر کدام از قسمت های موجود در داخل مخزن، شامل وظایف متعددی هستند. در قسمت چپ این دستگاه، عمل پیش گرمایش صورت می گیرد، این امر باعث می شود تا جداسازی گاز از آب به راحتی صورت گیرد. آب در این دستگاه از طریق نازل های فنری شکل که دارای  منافذ کوچک هستند، عبور می کند. سپس آب به صورت اسپری وارد دستگاه شده و با بخاری که دستگاه تولید می کند، گرم می شود. بعد از گرم شدن آب، بخار دستگاه از قسمت پایین با فشار کم با آن برخورد می کند و این امر گازهای نامحلول و اکسیژن را از آن خارج می کند. آب حاصل برای استفاده در دیگ بخار به مخزن پایین دستگاه منتقل می شود.

دی اریتور

کاربرد دی اریتور 

هوازدا یا دی اریتور دارای دو کاربرد اساسی و مهمی می باشد که به شرح زیر است:

  • هوازدا در دیگ بخار موجب هوازدایی آب ورودی به بویلر می شود.
  • هوازدا در دیگ بخار موجب پیش گرم کردن آب ورودی به بویلر می شود.

استفاده از دی اریتور در مرحله ی پیش گرمایش آب، یکی دیگر از کاربردهای بسیار مهم آن است که تاثیر بسیار زیادی را بر کارایی و عملکرد بویلر دارد. ورود آب با دمای پایین به دیگ بخار موجب ایجاد شوک حرارتی می شود که این امر منجر به بروز حوادث و آسیب های بسیار زیادی به دیگ خواهد شد. به این صورت که، ورود آب با دمای پایین به دیگ بخار علاوه بر کاهش طول عمر دیگ بخار، ظرفیت بخاردهی دستگاه را نیز با کاهش زیادی رو به رو خواهد کرد. به همین خاطر برای جلوگیری از چنین آسیب هایی بر دیگ بخار از دی اریتور برای پیش گرمایش آب ورودی به بویلر استفاده می شود.

نکات مهم در زمان استفاده از دستگاه Deaerator

در زمان استفاده از سیستم دی اریتور، بایستی به چند نکته ی مهم نهایت دقت را داشت. این موارد به شرح زیر هستند:

  • برای جلوگیری از انتقال مجدد اکسیژن به آب بایستی شیر تخلیه ی گاز به اندازه ی کافی باز باشد. با در نظر گرفتن نوع طراحی که برای دی اریتور در نظر گرفته می شود، از کندانس کننده می توان در این قسمت استفاده کرد.
  • امکان جوشش آب به دلیل افت فشار در زمان انتقال آب بعد از هوازدایی به منبع پایین وجود دارد. چون انتقال آب با منبع پایین دستگاه با فشار پایین انجام می شود و منجر به ایجاد پدیده ی کاویتاسیون می شود.
  • برای این که، طول عمر دیگ بخار افزایش پیدا کند و از پدیده ی کاویتاسیون یا همان شوک حرارتی جلوگیری به عمل آید، بایستی در زمان پیش گرمایش در دی اریتور، دیواره های مخزن آب خروجی به صورت کامل عایق شوند.